【livi Bank攻略】無需消費!開戶送$150獎賞!娛樂體驗20%回贈、指定商戶1%回贈、網購5%回贈

livi bank
livi 為慶祝2周年,由 7 月開始將有更多優惠活動回贈畀新舊客戶!尤其是網上購物簽賬更提供高達 20% 的現金回贈!
文章目錄

憑邀請碼【 m9ke2366】 開 livi Bank 戶口,無需消費,送你 HK$150 迎新獎賞! 開戶後仲有更多消費優惠:憑 livi Mastercard 享戲院、Apple Services 服務、影音串流平台 20% 現金回贈 !指定商戶享最高 13% 現金回贈,全球網購5% 現金回贈!係咪好吸引?Up著數為你整理 livi 的開戶優惠、現金回贈細則、特選商戶消費優惠,立即睇睇有幾著數!


1. livi bank 優惠總覽

無需消費即賺HK$150迎新獎賞

7月消費獎賞最高享HK$500

 • 娛樂體驗最高 HK$100 回贈:憑livi Mastercard(包括 livi PayLater Mastercard 和 livi Debit Mastercard)在英皇戲院及所有本地戲院消費;訂閲 Apple Services 服務系列及影視或音樂串流平台享 20% 現金回贈。
 • livi PayLater Mastercard 共 HK$200 回贈:於專業旅運官方網店消費享最高 13% 回贈,於其他指定旅遊產品商戶簽賬享獨家 8% 現金回贈(包括Agoda、KKday、Expedia、Hotels.com),用戶更可於部分商戶享受長達 12 個月的免息分期。使用 livi PayLater Mastercard 於任何商戶網購都可享受 5% 現金回贈。詳情查看這裡
 • livi Debit Mastercard 共 HK$200 回贈:簽賬合資格交易,享 1%現金回贈獎賞。
 • 更多詳情請參閱下文。

2. livi 7月消費優惠詳情

娛樂體驗獎賞 livi Mastercard 簽賬高達20%現金回贈

每筆合資格交易獲享最高HK$25現金回贈,每曆月內最高可獲享HK$100回贈

憑 livi Mastercard(包括普通 livi 卡和  livi PayLater Mastercard )付款消費,精選娛樂體驗簽賬享高達 20% 現金回贈。適用商戶包括:

 • 英皇戲院及所有本地戲院;
 • 全港英皇戲院小食部;
 •  Apple Services (包括App Store、iCloud 及其他訂閱);
 • 各大影樂串流平台(Netflix、Spotify、Viu、KKBOX、Amazon PrimeVideo、MOOV)。
 • 此優惠不設最低消費額;每位合資格客戶可於每個曆月獲取最多HK$100現金回贈。

專業旅運官方網店消費 13%現金回贈

 livi PayLater Mastercard 每月回贈上限為HK$200。

在2022年7月1日至2022年12月31日期間,於Texpert 專業旅運官方網店以 livi PayLater Mastercard® 進行分期付款即可享受以下優惠:

 • 8% 現金回贈
 • 12個月免息分期
 • 經指定連結付款可享額外5%現金回贈

以 livi Debit Mastercard® 付款亦可享額外 5% 現金回贈(需經指定連結付款)及 1% 現金回贈。詳情查看這裡

livi PayLater Mastercard 網購 8%現金回贈

 livi PayLater Mastercard 每月回贈上限為HK$200。
 • 於指定商戶以 livi PayLater Mastercard 進行合資格消費享8%回贈。
 • 適用於 Agoda、Expedia、Hotels.com、KKday、周大福網店、NIKE 等。查看完整商戶名單
 • 現金回贈將於進行合資格網上消費後的下一個曆月或之前存入。

livi PayLater Mastercard 於任何商戶網購享 5%現金回贈

 livi PayLater Mastercard 每月回贈上限為HK$200。
 • 於任何非指定商戶以 livi PayLater Mastercard 進行合資格網上消費可享 5% 現金回贈。
 • 優惠適用於所有本地網上超市平台(例如:HKTVmall、百佳網上超級市場、一田百貨eShop、馬莎百貨等)及本地網上外賣平台(例如:戶戶送 Deliveroo、foodpanda、開飯啦 OpenRice)。查看完整商戶名單

3. 誰可在 livi bank 開戶?

只要符合以下 4 項條件就可以開立 livi bank 戶口:

– 已年滿18歲或以上
– 持有有效香港居民身份證
– 持有有效香港地址
– 現時身處香港並持有香港手提電話號碼

4. 如何開 livi 戶口?

livi bank 開戶完全免費。新用戶只需準備智能身份證,然後使用配有前後鏡頭及 iOS 10.0 / Android 7.0 或更高版的本智能電話下載livi app開戶,大約10至15分鐘即可完成開立 livi 戶口。

liviSave開戶步驟

 • 下載 livi 應用程式後,打開 livi bank 手機App,然後點擊「開戶」。
 • 按頁面查看自己是否符合開戶要求,之後按「繼續」。
 • 跟隨指示完成手機號碼驗證、身份驗證及人面辨識,然後填寫個人資料
 • 完成所有申請程序後,一般情況下你的戶口已準備就緒。
 • 如果申請時有輸入Up著數邀請碼「m9ke2366」,您會見到戶口有 HK$150 存款結餘。

livi PayLater開戶步驟

 • 登入 livi bank 手機App,輕按「livi PayLater」。
 • 按App指示填寫資料,然後提交申請。
 • 等候申請結果。
 • 成功申請後,將 livi PayLater Mastercard 加入Apple Pay或Google Pay,或在網店消費時用 livi PayLater Mastercard 付款,即享回贈優惠及分期購物優惠。
 • 更多詳情參閱這裡

如未能即時批核,銀行通常會在兩個工作天內通知您的申請進度。如有任何情況需要補交資料,livi bank會透過短訊或電郵或電話通知。

如果遞交申請後發現沒有填或者填錯邀請碼,在銀行未批核前,您仍有 3 次修改機會。只需登入 livi app 後按右上角的灰色圓圈人仔 logo 進入設定頁面,點選「修改邀請碼」就可以。

5. livi bank 提供哪些服務?

 • 儲蓄存款:liviSave
 • 記賬卡:livi Debit Mastercard (虛擬卡,沒有實體卡)
 • 先買後付:livi PayLater Mastercard*
 • 銀聯二維碼消費
 • 轉賬(支援「轉數快」)

6. livi bank存款/轉賬

liviSave

liviSave 賬戶存款年利率最高有 1 %,利息每日計算:

存款金額年利率
HK$50,000 或以下1 % p.a.
HK$50,000 ~HK$ 500,0000.5 % p.a.
餘額0.01 % p.a.
注意:年利率將會按市場環境調整,最新年利率以銀行公佈為準

livi轉賬

livi 支援「轉數快」即時港幣轉賬,也提供預設轉賬、快速存入服務。每日最高轉賬限額是HK$500,000。

7. livi bank 簡介

livi bank 名稱來自「living(生活)」一詞,公司由中銀香港(控股)、京東數科和怡和集團合資組成,三家股東的權益分別為 44%、36%以及 20%,初始的聯合投資金額為25億港元。livi bank 成立後,與怡和推出 yuu 獎賞計劃合作推出優惠,同時亦是是首間支援銀聯二維碼支付的虛銀。


閱讀更多 Up著數文章:

Previous slide
Next slide

更多資訊

%d 位部落客按了讚: